Meldkamer

Hier komen alle meldingen van het Alarm binnen

Meldkamer

Waarom een meldkamerovereenkomst?

‘Waarom zou ik voor een meldkamer kiezen?’ is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Een meldkamer is altijd 24/7 bereikbaar.

Een meldkamer team is getraind om snel en adequaat te handelen indien de situatie dit vereist.

Voordelen meldkamer:

 • Alarmopvolging, bij een alarmmelding komt de meldkamer direct in actie.
 • Aansturen van hulpdiensten bij een geverifieerde melding
 • In geval van nood staat u er niet alleen voor
 • Meldkamer blijft bellen totdat er een sleutelhouder heeft gereageerd
 • Regelmatige test of het systeem werkt (minimaal 1x per 24 uur).
 • Zowel voor particulier als bedrijf

Testmeldingen
Vanaf het moment dat uw systeem is aangesloten, bewaakt de meldkamer niet alleen het aangesloten object maar tevens de goede werking van uw alarmsysteem. Zo stuurt uw systeem minimaal één keer per 24 uur een testmelding en krijgt de meldkamer een melding als de stroom uitvalt en de accuspanning van uw alarmsysteem te laag wordt.

Sabotage meldingen
De meldkamer ontvangt direct een melding als uw alarmsysteem gesaboteerd wordt. Hiermee wordt bereikt dat uw systeem goed functioneert als het echt nodig is.

FAQ

Kan ik de meldkamer ook gebruiken als Belgische klant?
Ja, maar de Nederlandse meldkamer mag in België enkel de sleutelhouders contacteren en géén hulpdiensten inschakelen.

Alarmprocedures

De alarmprocedures die hier beschreven staan zijn de standaard procedures die wij hanteren maar wij bieden onze klanten altijd de mogelijkheid om onze dienstverlening naar eigen wens te personaliseren. Omdat wij service hoog in het vaandel hebben staan is iedere klant vrij om afwijkende procedures met ons af te spreken. Wilt u bijvoorbeeld in geval van een (bepaald) technisch alarm een e-mail ontvangen in plaats van een telefoontje? Of wilt u dat we bepaalde meldingen alleen tussen bepaalde tijdstippen uitbellen? Laat het ons weten!

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk en daarom wordt iedere belactie altijd door een centralist uitgevoerd. Wij maken geen gebruik van een spraakcomputer.

Alarmverificatie
U zult in onze alarmprocedures een verschil zien tussen een geverifieerd alarm en een niet geverifieerd alarm. Wij zijn verplicht om alarmmeldingen te verifiëren voordat wij deze mogen doorgeven aan hulpdiensten. Alarmverificatie is mogelijk middels:
 
 • menselijke waarneming
 • beeldoverdracht (camera’s);
 • inluisteren;
 • meerdere zones in alarm.
 Sleutelhouders

Wij adviseren om minimaal drie sleutelhouders op te geven die beschikken over: 

 • een sleutel van het beveiligde risicoadres;
 • een code/wachtwoord voor de meldkamer;
 • een code en/of druppel om het alarmsysteem te bedienen.

Daarnaast is het voor hulpdiensten (politie, brandweer e.d.) van belang dat een sleutelhouder binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op het beveiligd risicoadres.

Bewakingsdienst

U kunt er ook voor kiezen om een bewakingsdienst als sleutelhouder op te geven. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met het volgende: als wij een bewakingsdienst toevoegen aan de bellijst dan staat deze automatisch bovenaan (na het eventuele telefoonnummer van het risicoadres). Als u wilt dat de bewakingsdienst als laatste wordt gebeld of alleen tussen bepaalde tijdstippen, geef dit alstublieft bij ons aan.

Brand
Bij een geverifieerd brandalarm nemen wij direct contact op met de brandweer. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Bij een niet geverifieerd brandalarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s). Bij geen gehoor van de sleutelhouders nemen wij contact op met de brandweer om te overleggen. De brandweer bepaalt dan of zij ter plaatse gaan of niet.

Overval
Bij een geverifieerd overvalalarm nemen wij direct contact op met de politie.

Bij een niet geverifieerd overvalalarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de politie. De politie zal echter niet met de hoogste prioriteit reageren.

Inbraak
In tegenstelling tot een aantal andere alarmcentrales bellen wij een inbraakalarm altijd uit; ook als het alarmsysteem direct na het alarm wordt uitgeschakeld. Wij willen er 100% zeker van zijn dat alles in orde is.

Bij een geverifieerd inbraakalarm zonder uitschakeling nemen wij direct contact op met de politie. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Bij een geverifieerd inbraakalarm mét uitschakeling en bij een niet geverifieerd inbraakalarm, bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s). Bij een niet geverifieerd inbraakalarm en geen gehoor van de sleutelhouders bellen wij de politie om te overleggen. De politie bepaalt dan of zij ter plaatse gaan of niet.

Als de telefoon van het pand wordt opgenomen door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord en wij geen sleutelhouder kunnen bereiken, nemen wij contact op met de politie.

Hulpoproep (Paniek / Medisch)
Bij een hulpoproep bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s). Bij geen gehoor van de sleutelhouders nemen wij contact op met de politie om te overleggen. De politie bepaalt dan of zij ter plaatse gaan of niet.

Sabotage
Bij een sabotage alarm bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Een sabotage alarm in combinatie met en ander prioriteitsalarm, zoals een inbraak- of brandalarm, is een geverifieerd alarm. In dit geval nemen wij direct contact op met de politie/brandweer. Daarna bellen wij naar het risicoadres en de sleutelhouder(s).

Uitloopfout
Bij een uitloopfout bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als een uitloopfout direct gevolgd wordt door een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied. Omdat het systeem alsnog correct is ingeschakeld willen wij klanten niet onnodig storen.

Storing brandmeldcentrale
Bij een storing brandmeldcentrale bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitval verbinding(en) (AL2 / DP3 / DP4)
Bij een wegval van zowel de primaire als de back-up verbinding nemen wij direct actie.

Bij een enkele verbindingswegval nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Wij gunnen onze klanten een goede nachtrust en vinden het daarom niet noodzakelijk om buiten bovengenoemde tijdstippen iemand te storen voor deze melding. Bij een enkele verbindingswegval is er namelijk altijd nog één andere verbinding intact en is er dus gewoon nog verbinding met de meldkamer. Als de verbinding tussen 22:00 uur en 09:00 uur uitvalt, dan zetten wij de melding tot na 09:00 uur in de wacht en nemen wij na 09:00 uur actie (indien de verbinding niet al is hersteld).

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Testmelding niet ontvangen
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u op de hoogte gesteld wilt worden van het uitblijven van de testmelding, namelijk direct of de volgende morgen. Als u geen keuze maakt, dan houden wij onderstaande (standaard) procedure aan.

Bij het uitblijven van de 24 uurs testmelding nemen wij bij zakelijke klanten direct actie, bij particuliere klanten nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Als bij laatstgenoemde de testmelding tussen 22:00 uur en 09:00 uur is uitgebleven, dan zetten wij de melding tot na 09:00 uur in de wacht en nemen wij na 09:00 uur actie.

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Zender accu storing (batterij bijna leeg)
Bij een zender accu storing nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Buiten deze tijdstippen zetten wij de melding in de wacht tot na 09:00 uur en nemen wij na 09:00 uur actie.

Wij bellen eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitval van een component
Bij een uitval van een component bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als de uitval binnen 3 minuten is hersteld.

Systeem accu storing
Bij een systeem accu storing nemen wij alleen tussen 09:00 uur en 22:00 uur actie. Buiten deze tijdstippen zetten wij de melding in de wacht tot na 09:00 uur en nemen wij na 09:00 uur actie.
Als deze melding in combinatie met een 220V uitval is ontvangen, nemen wij direct actie.

In beide gevallen bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

230V uitval
Bij een 230V uitval bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij wachten een 230V uitval altijd 15 minuten af. Als deze binnen 15 minuten is hersteld, nemen wij geen actie.

Indien de 230V uitval een gevolg is van een regionale stroomstoring, zullen wij geen actie nemen en de stroomstoring en herstelmelding afwachten. Als de regionale stroomstoring is opgelost maar wij nog geen herstelmelding van de 230V uitval hebben ontvangen, zullen wij alsnog actie nemen.

Mislukte inschakeling
Bij een mislukte inschakeling bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Wij zullen geen actie nemen als een mislukte inschakeling direct gevolgd wordt door een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied. Omdat het systeem alsnog correct is ingeschakeld willen wij klanten niet onnodig storen.

Nog niet ingeschakeld
Bij klanten die een schakelrooster hebben en bij wie het alarmsysteem op de afgesproken tijd nog niet ingeschakeld staat bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Als wij tijdens het bellen alsnog een correcte inschakeling van het desbetreffend gebied ontvangen, zullen wij onze belactie staken en de melding afmelden.

Uitschakeling buiten het rooster
Bij een uitschakeling buiten het rooster bellen wij eerst naar het risicoadres. Als de telefoon niet wordt beantwoord binnen 30 seconden óf beantwoord wordt door een persoon die wij niet kunnen verifiëren door middel van een code/wachtwoord, nemen wij contact op met de sleutelhouder(s).

Uitschakeling onder dwang
Bij een uitschakeling onder dwang volgen wij dezelfde procedure als bij een overvalalarm.

Gratis verzending

Vanaf € 100 geen verzendkosten

Kopen op afstand

14 dagen bedenktijd

Product garantie

Fabrieksgarantie standaard

100% Veilig aankopen

Beveiligde betaalomgeving

DEEL WINKELWAGEN